Ministerstwo Edukacji Narodowej

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna - Jaworzno

Kuratorium Oświaty w Katowicach

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Częstochowie

Gmina Opatów

Powrót do strony głównej