Moja Mała Ojczyzna
Zwierzęta

Na terenie naszej miejscowości można spotkać wiele dzikich zwierząt. Są to między innymi: lisy, jelenie, dziki, sarny, bażanty, kuny, kuropatwy, zające i wielu innych leśnych znajomych.
zwierzęta lasy

Lasy

W sąsiedztwie Wilkowiecka znajdują się duże obszary lasów mieszanych, wśród których dominują najczęściej: świerki, sosny, brzozy, dęby.
dalej