Maria Warchoł - dyrektor szkoły, wychowanie przedszkolne, wychowanie do życia w rodzinie

Agnieszka Tałaj - wychowanie przedszkolne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Renata Janas - wychowanie przedszkolne

Krzysztof Nowak - wychowanie fizyczne, informatyka

Justyna Bronis - przyroda, plastyka, muzyka, technika, geografia

Ewa Cer - język angielski

Małgorzata Makles - język polski

Katarzyna Deska-Drab - matematyka, biblioteka

Magdalena Pawelak - wychowanie przedszkolne, doradztwo zawodowe

Elżbieta Smolińska - historia, wiedza o społeczeństwie

Agata Jabłońska - język angielski

Teresa Kot - chemia, fizyka

Ewelina Heluszka - biologia, edukacja dla bezpieczeństwa

Malwina Kauf - język niemiecki

ks. Gabriel Kopcik - religia
Alicja Nagiel - logopedia

Powrót do strony głównej