Informacje dotyczące strajku nauczycieli


Zasady naboru do Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Wilkowiecku na rok szkolny 2019/2020

1. Nie biorą udziału w rekrutacji dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w Oddziale Przedszkolnym. Rodzice / opiekunowie prawni w okresie od dnia 25 lutego do 8 marca bieżącego roku składają jedynie deklarację dotyczącą dalszego uczęszczania dziecka do Oddziału Przedszkolnego (zał. nr 1). Druk deklaracji można pobrać w Szkole lub ze strony internetowej Szkoły. Wypełnioną deklarację należy złożyć w siedzibie Szkoły do 8 marca 2019r.

2. Rekrutacja do Oddziału Przedszkolnego prowadzona będzie od 1 marca do 31 marca 2019 r. Druk wniosku (zał. nr 2) o przyjęcie dziecka można pobrać w Szkole lub ze strony internetowej Szkoły. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w siedzibie Szkoły do 31 marca 2019r. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy osobiście złożyć w siedzibie szkoły bezpośrednio u dyrektora lub upoważnionej osoby w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2019 roku.

3. Przyjęć dzieci do Oddziału Przedszkolnego dokonywać będzie Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora Szkoły.

Pobierz pliki

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego - zał. nr 1

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego - zał. nr 2


Zasady naboru do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Wilkowiecku na rok szkolny 2019/2020

1. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci na podstawie zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów (zał. nr 1). Druk zgłoszenia można pobrać w Szkole lub ze strony internetowej. Wypełnione zgłoszenie należy złożyć w placówce do 31 marca 2019 r.

2. Przyjęć dzieci do kl. I dokonywać będzie Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora Szkoły.

3. Określone zostają następujące terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego do kl. I Szkoły Podstawowej w Wilkowiecku na rok szkolny 2019/2020:
1) od 1 do 31 marca 2019r.– przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego przez komisję rekrutacyjną, powołaną przez dyrektora Szkoły;
2) 1 kwietnia 2019r. – podanie do wiadomości listy kandydatów przyjętych do klasy pierwszej Szkoły.

Pobierz pliki

Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej - zał. nr 1

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej - zał. 2


Dokumenty w sprawie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

List Ministra Edukacji

Prezentacja


Ankieta nr 1 dotycząca przygotowania szkoły na przyjęcie pierwszoklasistów, w tym sześciolatków

Ankieta nr 2 dotycząca przygotowania szkoły na przyjęcie pierwszoklasistów, w tym sześciolatków

"MOJE DZIECKO W PRZEDSZKOLU I SZKOLE" - poradnik dla rodziców uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

BEZPIECZNY INTERNET

JAK BYĆ WYSTARCZAJĄCO DOBRYM RODZICEM?

DEKALOG DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW

Powrót do strony głównej