Projekt: "Szkoły Przyszłości w Gminie Opatów"

W ramach realizacji projektu w naszej szkole prowadzone są zajęcia rozwijające uzdolnienia z informatyki, przyrody i zajęcia plastyczne. Projekt realizowany jest w okresie od 01.07.2014r. do 30.06.2015r. Jego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych, rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień uczniów.

Zajęcia przyrodniczo-krajoznawcze.


W roku szkolnym 2014/2015 w ramach projektu: „Szkoły Przyszłości w gminie Opatów” prowadzone są przez nauczycielkę Justynę Bronis zajęcia rozwijające przyrodniczo-krajoznawcze. W spotkaniach uczestniczą chętni uczniowie z klasy V. Zaplanowane treści i zadania do realizacji:

Rajd pieszy po okolicy, Wycieczki rowerowe: Góra Opatowska, Góra Złochowska, Góra Rębielska, Modrzewiowa Góra, Napoleon. Zajęcia praktyczne: Posługiwanie się mapą, Przygotowanie zielnika, Zimowe poszukiwanie tropów zwierząt, Przygotowanie do konkursów przyrodniczych. Spotkanie z myśliwym.

Treść zajęć pozwala na dokładniejsze pogłębienie i rozszerzenie wiadomość, które interesują dzieci, a których nie można zrealizować na lekcji przyrody ze względu na ograniczenia czasowe.

Zajęcia matematyczne

W ramach projektu "Szkoły Przyszłości w Gminie Opatów” organizowane są zajęcia rozwijające i wyrównawcze z matematyki. Celem zajęć jest rozbudzanie i kształtowanie zainteresowań matematycznych ucznia, rozwijanie wyobraźni przestrzennej, rozszerzanie wiadomości zdobytych na lekcjach, wspieranie rozwoju ucznia mającego trudności w nauce matematyki. Zajęcia prowadzone są metodami aktywnymi, poglądowymi i wizualnymi. Dominującą formą zajęć są zabawy, gry, sytuacje zadaniowe, w których uczniowie manipulują specjalnie dobranymi przedmiotami. W trakcie zajęć, uczniowie w łatwy i przyjemny sposób poznają wiele pojęć, zagadnień matematycznych, kształtują wyobraźnię przestrzenną i wykorzystują poznaną wiedzę w praktyce. Tematyka zajęć związana jest z materiałem programowym z matematyki, przedstawia go w sposób szerszy, problemowy i nastawiona jest na działania praktyczne.

Prowadzącą zajęcia jest p. Katarzyna Deska-Drab.


Zajęcia plastyczne

W roku szkolnym 2014/2015 w ramach projektu: „Szkoły Przyszłości w gminie Opatów” prowadzone są zajęcia rozwijające plastyczne. Na zajęcia uczęszczają chętni uczniowie z klasy V. Są to osoby, które chcą rozwinąć swoje zainteresowania artystyczne. Zaplanowane treści i zadania do realizacji to: poznanie tradycji i zwyczajów świątecznych, projektowanie i wykonanie dekoracji okolicznościowej, przygotowanie do konkursów plastycznych, poznanie różnych technik plastycznych, zrealizowanie projektu edukacji twórczej: „Wazy opowiadają…”.

Prowadzącą zajęcia jest p. Justyna Bronis.


Powrót do strony głównej